SESSIONER
&
BEHANDLINGAR

SAMTAL HSP-TERAPI

Alla samtal kan också ske på distans via telefon.

I mina samtal utgår vi från det, som är här och nu. Jag kan blanda in olika metoder t.ex. att  guida dig in i känslolager möta ditt inre barn, allt för att öka din medvetenhet om alla delar i dig själv, som påverkar ditt mående. Jag är utbildad hyposyntescoach, hypnosterapeut och samtalsterapeut, dessutom har jag 25 års erfarenhet av samtal med mina massagekunder. Jag har ett genuint intresse av att få människor att utvecklas och se sin potential.

HSP- terapin är för dig som är högkänslig och som längtar efter att vara den du är och utforska din sensitiva begåvning på djupet. Vi hoppar över kallpratet, tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinklar. HSP-terapin bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning för att medvetandegöra och därefter förändra det som inte fungerar i ditt liv, på alla plan, så väl privat som yrkesmässigt.

Vi går bortom det logiska sinnet för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar. Det handlar om att hitta "de ömma punkterna" och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Tillsammans släpper vi taget om allt som håller dig tillbaka från att leva ditt största liv. 

Tänk om det inte är något fel på dig och tänk om du kan hantera din extra känslighet med lätthet och använda den till din fördel!

Exempel på vad som kan hanteras med denna terapi

· Ångest och panikångest

· Över- och understimuli

· Stress

· Känslan av att "sitta fast" 

· Låg självkänsla, ätstörningar

· Starka känslor (t ex  ilska, sorg, maktlöshet, förtvivlan,  ensamhet)

· Draman och trauman, relationsproblematik

· Tyngd och trötthet, nedstämdhet och depression 

 Gör ett test här: wwwtest - Hoegkaenslighet sjaelvtest.pdf (hspforeningen.se)


KRANIOSAKRAL TERAPI 

Jag välkomnar möjligheten att få din tillit för att då kunna använda mig av den biodynamiska kraniosakrala tekninken och på det viset hjälpa dig till en ökad rörlighet som i sin tur leder till god hälsa.

Medicinsk forskning har visat att kraniosakral behandling har en mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. 

Kraniosakral terapi är en mjuk manuell behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin. Den utförs med stor försiktighet och ödmjukhet.

Kroppen strävar alltid efter hälsa och balans och kan vid rätt assistans fånga impulsen att starta självkorrigering och på det viset hitta vägen tillbaka till hälsa.

 Behandlingen är också fysisk och fungerar fint för whiplashskador, gamla skador, smärtproblematik, axelledsproblem eller ländryggsbesvär. 

Du känner ett stort lugn efter en behandling då ditt centrala nervsystem ställer in sig på läkning och korrigering.

HEALING

I denna mjuka behandlingsform lägger jag händerna på din kropp dit jag känner mig dragen. 

Jag låter min intuition guida mig för att lösa upp blockeringar på olika plan i och utanför din kropp både rent fysiskt samt på energinivå. 

Alla dina celler och organ har en viss frekvens och i behandlingen påverkas frekvenserna till att återgå till sitt ursprung. 

Ibland får jag budskap och bilder, hör melodislingor och berättar sedan efter behandlingen vad som kommit upp.

Jag låter energier komma igenom min kropp med hjälp av mina andetag och tonar ibland så att  vibrationen stämmer din kropp.

 En mjuk, kärleksfull och väldigt avslappnande behandling.


Healing kan ske på distans via telefon, då vi pratas vid före och efter sessionen.

HYPNOS

Hos mig har vi först ett samtal, där du får beskriva din känsla, situation i livet eller fobi, som besvärar dig och hindrar dig från att känna trygghet och lugn. 

Därefter får du sätta eller lägga dig ner, för att gå in i en djup avslappning genom att du lyssnar på min röst. 

Du är fortfarande medveten om allt runtomkring dig, men med en behaglig och skön känsla i hela kroppen. 

Du är så avslappnad att kroppen nästan sover, men du hör fortfarande alla ljud i rummet.

I den avslappningen ber jag dig använda din fantasi, din föreställningsförmåga. 

Jag ställer frågor och kanske ett minne dyker upp eller ett obehag i kroppen.

Det är minnet eller obehaget, som är grunden till din jobbiga känsla. 

Den känslan, som hindrar dig idag. 

Det är där du själv kan förändra din begränsade känsla och ersätta den med en känsla av lugn och trygghet i dig själv! 

Det är där, i ditt undermedvetna lösningen finns.

Våra känslomönster grundläggs i barndomen och präglar våra livsmönster senare i livet. 

Hypnos går även att använda för att nå en djup avslappning i kroppen eller att få en bättre självkänsla.

Den kan också användas för att nå mål eller öka livsglädjen.


TIDIGARE LIVTERAPI

Jag guidar dig in till en djup, härlig avslappning.

Där landar du mjukt in i ett tidigare liv.

Du lyssnar till min röst, som leder dig in i dig själv för att kunna beskriva ditt tidigare liv.

Du ger dig själv budskap, som du behöver höra i detta liv för att komma vidare med din personliga utveckling.

Du få också en större förståelse för hela din varelse och ditt nuvarande liv.

En mycket spännande resa in i dig själv!

MASSAGE

Klassisk, intuitiv djupgående massage med djup avslappning. 

Med 24 års erfarehet har jag förädlat min massageform till ett sätt där jag känner in intuitivt vilka punkter, som ska tryckas på och hur länge tills kroppen släpper spänningen. 

I kroppen lagras mycket känslor, som ibland kan förlösas genom massagen. 

Jag kan även blanda in kraniosakral terapi där massagen inte räcker till. Tillsammans når vi en djup avslappning i både kropp och själ.

INTUITIV BEHANDLING

Vi inleder sessionen med ett samtal om var du befinner dig i livet, hur det känns i kropp och själ. 

Därifrån bestämmer vi tillsammans vad som skulle vara det bästa för dig här och nu. 

Det kan bli allt från samtal blandat med massage eller en djupavslappning blandat med kraniosakral terapi. 

Alla kombinationer är möjliga. 

För ditt bästa mående och en god hälsa på alla nivåer.

VAD FORSKNINGEN SÄGER OM HÖGKÄNSLIGHET


Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos mellan 15 och 20 % av alla människor och fördelar sig jämt mellan könen. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är Sensory Processing Sensitivity, som syftar på att den mest utmärkande egenskapen hos högkänsliga är det djupa bearbetandet av intryck. 
Högkänsliga lägger märke till subtila saker och nyanser som andra människor normalt missar. 
Andra egenskaper kan variera i styrka från den ena högkänsliga personen till den andra. 
En del reagerar starkt på andra människors sinnesstämningar och känslor medan andra är mer sensoriskt känsliga (smak, lukt, syn, hörsel och känsel). 
Det kan i vissa situationer leda till överstimulering och stress, vilket i sin tur leder till behov av att dra sig undan och vila från alla sinnes- och känslointryck.

Även om det finns både introverta och extroverta personer bland högkänsliga är andelen introverta den dominerande (70 %). 
Vilka drag utmärker högkänsliga personer?
Flera positiva drag utmärker högkänsliga personer. De är ofta:

✔ empatiska
✔ samvetsgranna intuitiva
✔ visionära
✔ kreativa
✔ självständiga
✔ nyfikna
✔ djuptänkande
✔ hängivna

ELAINE N. ARON, amerikansk psykolog och forskare, är den som myntade begreppet högkänslighet 
(HSP – The Highly Sensitive Person). 
Elaine har forskat på högkänslighet i mer än tjugo år och har författat hundratals artiklar och åtskilliga böcker om ämnet. 
Idag har hon en betydande läsekrets i många länder, och hennes forskningsresultat har publicerats i ett flertal akademiska tidskrifter. 
Forskning på högkänslighet pågår idag vid en mängd olika institutioner över hela världen.

Läs mer här:
SFH – Sveriges förening för högkänsliga - http://hspforeningen.se

Kontakta Healing by Heart Inger Andersson

Telefon
healingbyinger@outlook.com